Pracujeme spoločne pre organickú budúcnosť

pc garden 2

Len tí, čo stratili kontakt s prírodou a odtrhli sa od živého sveta, vymýšľajú umelé stratégie založené na strachu z nedostatku potravín v budúcnosti - rozvíjajú metódy ako genetické manipulácie, chemické poľnohospodárstvo apod. Je to znak toho, že nepoznajú prírodu a nevedia s ňou spolupracovať. Tí, čo spolupracujú s prírodou, poznajú dostatok možností, ako zaistiť hojnosť prirodzených skutočne zdravých potravín pre všetkých obyvateľov Zeme.

Poskytneme každému dostatok informácií, ako si dopestovať dostatok vlastných potravín prirodzenou cestou v spolupráci so živým svetom prírody a ako sa k takýmto zdravým potravinám dopracovať aj keď  nemáte zatiaľ vlastný pozemok na pestovanie.

Záleží od Vás, či nákupom potravín dnes podporíte rozvoj konvenčného poľnohospodárstva, ktoré ničí krajinu a život v nej, alebo či podporíte skutočne zdravé potraviny a organické farmy, ktoré sa zároveň starajú o zveľaďovanie krajiny a zachovanie krásnej a rozmanitej prírody pre všetkých obyvateľov Zeme.

Základom napredovania je Vaša chuť sa učiť a vzdelávať a Vaša etika v praxi pri každodennom rozhodovaní.  Využite aktuálnu ponuku našich kurzov v kalendári poujatí.

Novinka pre záujemcov:

Kurz organického pestovania potravín 
(4 -denný intenzívny kurz s lekciami priamo v záhrade)
Bližšie informácie

zajacik usiacik

Návrat na hlavnú stránku