- Perspektívna kultúra a zmysluplné tvorivé programy
- Permakultúra a permakultúrny dizajn
- Zdravé lokálne potraviny
- Farmárstvo pre živú krajinu
- Zelené školy
- Mestá kde sa dá žiť
- Živá architektúra a ekologická výstavba
- Alternatívne technológie
- Zdravé spolupracujúce komunity
- Ekologická obnova krajiny a záchrana divočiny
- Udržateľný rozvoj bioregiónu
- Komunitné záhrady

BUDÚCNOSŤ JE V TVOJICH RUKÁCH
CLEAN UP THE WORLD VÍKEND 2008
AKCIA PRE NAŠE PROSTREDIE

HORÚCE GLOBÁLNE TÉMY      VÝZVA K AKTIVITE     HORÚCE TÉMY SLOVENSKO

POMOC AFRIKE           AKADÉMIA PERMAKULTÚRY       PONUKA KURZOV

Inšpirácie a príklady, ktoré stoja za to 

S permakultúrou zažijete, čo ste ešte nezažili
a uvidíte, čo ste ešte nevideli.

S permakultúrou spoločne zachránime svet.