Horúce Globálne Témy

PROBLÉMY
Klimatická zmena
Hlad vo svete
Globálne znečistenie prostredia
Vznik púští
Poškodzovanie biodiverzity - vymieranie druhov
...
Máte málo aktuálnych informácií? Napíšte nám: pramen.zivota@permakultura.sk


AKCIE
ktorými môžete dnes zmeniť svet

CLEAN UP THE WORLD
AKCIA PRE NAŠE PROSTREDIE

NOVÁ VODNÁ PARADIGMA - VODA PRE  21. STOROČIE

BUDÚCNOSŤ JE V TVOJICH RUKÁCH