PRAMEŇ ŽIVOTA - Spoločenstvo pre živú krajinu

Kalendár  podujatí

2008
Sledujte zmeny - kalendár sa priebežne dopĺňa

Pokiaľ chcete byť informovaní o aktivitách, zaregistrujte sa do databázy zaslaním mailu.

Radi Vás uvítame na našich pravidelných stretnutiach 1x týždenne od 1. septembra v Sečovciach.

V prípade, že pri danom podujatí nenájdete bližšie info, kontaktujte nás prosím  priamo.

Dátum konania Podujatie Info Miesto konania
1.deň  Vianočný Akcia do prírody - Darček pre zvieratká Info Podhorie Slanských vrchov

koniec decembra 2008

Valné zhromaždenie PŽ  Info Sečovce
začiatok decembra 2008 Mikulášske stretnutie členov PŽ  Info Sečovce
 14.-16.11.2008 Úvodný kurz permakultúry
(3-denný)
Info CVČ - Sečovce 
30.-31.10.2008 1. Konferencia ´Zdravé povodie Bačkovského potoka a Trnávky´ Info Kultúrny dom  - Sečovce 
26.-28.9.2008

  Clean Up the World Víkend

Pre zdravé povodie
Bačkovského potoka a Trnávky

            26.-28.9.2008

čistenie vodných tokov a čiernych skládok odpadkov z krajiny, a ďalšie aktivity
Info bioregión Sečovce -  Bačkovský potok a Trnávka

v sobotu čistenie, poobede zvoz, podvečer happening, kultúrny prog., vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien,  benefičný koncert, vystúpenia interpretov, diskotéka, vatra, premietanie v Sečovciach, nedeľa v prírode
19.-21.9.2008

Clean Up the World Víkend

            19.-21.9.2008

(čistenie vodných tokov a ciernych skládok odpadkov z krajiny, a dalsie aktivity)

Info

Celosvetová akcia

Hromadná akcia u nás, celoslovensky, informácie zašleme radi všetkým aktívnym skupinám a jednotlivcom na Slovensku

15.9.2008

Večer PŽ pre verejnosť a mládež - spojený s premietaním a besedou.

(predstavenie zaujímavých programov, program Zdravé povodie / zdravé povodie Bačkovskeho potoka a Trnávky, kampaň Spoločne za čisté rieky, Clean Up the World)

Info

Sečovce

Mestská ľudová knižnica

8.9.2008

Večer PŽ pre verejnosť a mládež - spojený s premietaním a besedou.

(predstavenie zaujímavých programov, program Zdravé povodie / zdravé povodie Bačkovského potoka a Trnávky, kampaň Spoločne za čisté rieky, Clean Up the World)

Info

Sečovce

Mestská ľudová knižnica

1.9.2008 Odštartovanie 1. turnusu Dobrovoľníckej služby PŽ pre Manažment starostlivosti o  Bačkovský potok  a vybudovanie náučného chodníka. Info Višňov, Bačkovský potok
29.-31.8.  2008

Víkend na Bačkovskom potoku

Skupina 1 (pracovná skupina): Návrh náučného chodníka, mapovanie Bačkovského potoka, návrh manažmentu ochrany prírody a starostliviosti o náučný chodník.

Skupina 2: život v prírode, fotografovanie, stanovanie, potulky potokom, kúpanie, hry, opaľovanie, žblnkanie potoka, ryby, čistenie, drobné stavbičky pre skrášlenie prostredia, večerné pozorovanie zvierat, opekanie, rozprávanie, nočná obloha, ranná rosa, naboso, výlet do lesa, hubačka, lesné plody, liečivé byliny, fantázia, umenie...

Info

zraz - piatok večer o 19:00 v obci Višňov

druhý vstup: sobotu ráno medzi 8:00-9:00

14.-15.8. 2008 Strategické plánovanie - Manažment ochrany prírody Bačkovského potoka, tvorba náučného chodníka, rozvoj organizácie, termíny podujatí na najbližších 6mes, úlohy dobrovoľníkov. Info

Sečovce

(spoločná zasadačka)

12.- 13.8. 2008

Terénne dni budúcich dobrovoľníkov na Bačkovskom potoku
- spoločné čistenie, údržba Bačkovského potoka (denne 4 hodiny)
Info Pôvodné koryto  Bačkovského potoka              (okr. Trebišov) , zraz v obci Višňov
11.8.2008 Školenie k dobrovoľníckej službe v PŽ - Manažment ochrany prírody Bačkovského potoka, Manažment NGO - škola občianskej iniciatívy Info

Sečovce

(spoločná zasadačka)

11.-15.8. 2008 Skúšobný týždeň (trial week) budúcich dobrovoľníkov PŽ pre Manažment ochrany prírody Bačkovského potoka.
(4 hod. denne)
Info

Bačkovský potok / Kancelária PŽ

9.-10.8. 2008

Víkend na Bačkovskom potoku

(život v prírode, fotografovanie, stanovanie, potulky potokom, kúpanie, hry, opaľovanie, žblnkanie potoka, ryby, čistenie,  drobné stavbičky pre skrášlenie prostredi a,  večerné pozorovanie zvierat, opekanie, rozprávanie, nočná obloha, ranná rosa, naboso, výlet do lesa, hubačka, lesné plody, liečivé byliny, fantázia, umenie)

Info zraz - sobota poobede
(v obci Višňov o 14:00)
7.8.2008 1. Spoločné stretnutie dobrovoľníkov PŽ - exkurzia po Bačkovskom potoku Info

Višňov

(13:00 - 15:00)

18.-23.6. 2008 9th EUROPEAN PERMACULTURE CONVERGENCE Info Hostětín Village, Czech Republic
18.-20.6. 2008

Konferencia ´Mokřady a voda v krajině´

pro: ENKI - Síť ekologických a environmentálních center pro péči o mokřady a vodu v krajine

Info Třeboň, Česká republika
(štart z Košíc 17.6. o 18:00) - zájazd a odborná exkurzia v rámci Ľudovej Univerzity Vody
6.-8.6. 2008 Celonárodná konvergencia asociácie PERMAKULTÚRA (CS)

Info

Boleradice, Morava, České republika
jún a júl 2008 Nábor na 6-mesacnú Dobrovolnícku službu  PŽ pre Manažment ochrany prírody Bačkovského potoka Info región Sečovce - Trebišov
1.-4.5. 2008 1. Máj - Permakultúrny tvorivý víkend a stretnutie priaznivcov permakultúry Info Záhradná 70/7, Višnov, v spoločnej záhrade -  spojené s relaxáciou a tvorbou (stavba kruhového prírodného domčeka - základy a konštrukcia)
2.5.2008 Spoločné čistenie Bačkovského potoka (9:00 - 12:00 hod.) Info pôvodné koryto  Bačkovského potoka              (okr. Trebišov) , zraz v obci Višňov pri autobusovej zastávke
Deň Zeme 2008

Spoločne za čisté rieky

Info Celoslovenská akcia
17.2.2008 Spoločná vychádzka do prírody povodia Bačkovského potoka (Bačkovská dolina, pramen Bačkovského potoka, hrad Parustan) Info Povodie Bačkovského potoka
(štart z Višňova o 8:00, Bačkova 9:00)
10.2.2008 Spoločná vychádzka do prírody povodia Bačkovského potoka (Strechový vrch a Biely vrch) Info Povodie Bačkovského potoka
(štart z Višňova o 7:30, Sečoviec 8:00, Dargova 8:30)

 

2007
Skrátená verzia - viac informácií vo Výročnej správe 2007 

(na požiadanie v kancelárii)

Dátum konania Podujatie Info Miesto konania
21.4.2007 Spoločne za čisté rieky - čistenie vodných tokov  Info Celoslovenská akcia
21.4.2007 Deň Zeme na Bačkovskom potoku
- spoločné čistenie Bačkovského potoka (8:00 - 14:00 hod.)

Pôvodné koryto  Bačkovského potoka              (okr. Trebišov) , zraz v obci Višňov
21.4.2007 Stretnutie členov PŽ  Višňov
22.4.2007 Spoločná vychádzka do prírody povodia Bačkovského potoka Povodie Bačkovského potoka
(štart z Višňova o 9:00)
1.5.2006 Stretnutie priaznivcov permakultúry v spoločnej záhrade -  spojené s relaxáciou a tvorbou 
17.-21.5.2007 Úvodný kurz permakultúry - rozšírený o dizajnérske cvičenie a praktickú časť Bučany pri Trnave
7.-8.7.2007 Celonárodná konvergencia asociácie PERMAKULTÚRA (CS) SR - Stredoslovenský kraj
História kalendára sa priebežne doplní

Bližšie informácie pre záujemcov

Aktuálne informácie o týchto i ďalších podujatiach,
do ktorých sa môžete zapojiť,
Vám poskytneme priamo na našom telefónnom čísle
0904 994 159

Návrat na hlavnú stránku