Slovensko
vstúpilo do Európy typickou „kultúrou“

odpadky v rieke 1     odpadky v rieke 2 

pri príležitosti Dňa Zeme
22. apríla 2005
sme odštartovali celoslovenský program

Spoločne za čisté rieky

K tomuto snaženiu sa postupne pridávajú ďalší a ďalší aktívni jednotlivci, skupiny, organizácie, školy, mestá, obce, verejné inštitúcie a firmy.
Každý aktívne prispieva podľa svojich možností.  
Začíname s tradíciou zísť sa každoročne pri príležitosti Dňa Zeme na lokálne organizovaných brigádach, aby sme vyčistili naše rieky a našu krajinu od odpadkov.

Máte chuť sa dozvedieť viac ?
Máte chuť sa aktívne zapojiť ?
Máte chuť zorganizovať lokálnu brigádu ? 
Máte záujem o úvodnú prednášku?

Radi Vám poskytneme bližšie informácie a metodickú pomoc na kontaktnej adrese:

 PRAMEŇ ŽIVOTA – Spoločenstvo pre živú krajinu
Záhradná 70/7, 076 61 Višňov
e-mail: pramen.zivota@stonline.sk, tel: 0904 994 159

Dobrovoľné príspevky na podporu realizácie programu uvítame na bankovom účte  

KONTO PRE ŽIVÚ KRAJINU: 0553024328/0900Ak sa chcete priamo dozvedieť viac, prečítajte si prosím:

Ako na to vo vlastnom povodí?                    Ďalšie informácie

Zapojte sa do pripravovaných podujatí v aktívnych povodiach

Poďakovanie