ČO JE PERMAKULTÚRA ?

Earthcare

    Permakultúra je etika, cesta života a spôsob hospodárenia, ktorý umožňuje trvalé pokračovanie života na Zemi, tj. všetkých jej živých systémov a zároveň prežitie ľudskej kultúry. 
    Učí, ako sa o seba postarať bez toho, aby sme naďalej ničili svoje prostredie. Šetrí prírodu. Chráni divočinu. Buduje zdroje pre budúcnosť. Zúrodňuje Zem. Posilňuje komunitu. Zvyšuje energiu. Regeneruje poškodené. Obnovuje pôvodnú biologickú rôznorodosť. Zlepšuje kvalitu prostredia i kvalitu života. Používa to najlepšie, čo dnes poznáme. Prináša hojnosť. Je to najúčinnejšia prevencia vojny, hladu a chudoby. Znižuje riziko prírodných katastrof. Zlepšuje a harmonizuje klímu. Čistí vodu.
    Je to veľmi praktický a zrozumiteľný systém, ktorý umožnuje každému (bez rozdielu veku, pohlavia, telesných daností, rasy, národnosti, jazyka, finančnej situácie, majetku, politického presvedčenia, svetonázoru, náboženstva, sexuálnej orientácie, spôsobu stravovania, ...) priamo a bezprostredne jednať pozitívnym smerom.
    Je to velmi efektívna metóda, ako si zaistiť dostatok kvalitných potravín, dobré bývanie, zmysluplný život, zdravie, zdravé prostredie a nájsť dobrých priateľov.
    Je to hnutie Záhradníkov Zeme – obyčajných praktických profesionálnych amatérov, hnutie ľudí, ako ste Vy.
    Je to najefektívnejšia stratégia umožňujúca zrealizovať skutočne pozitívne zmeny vo Vašej krajine, vo Vašom prostredí, v situácii, v akej sa dnes nachádzate.  Jej skutočnou výhodou je, že okrem dobrých základov, ktoré nadobudnete kurzami a vlastnou praxou, nepotrebujete k tomu veľa peňazí, len
vhodne využiť  zdroje, ktoré už máte, a občas zvonku trochu informácií.
    Je to pozitívna praktická akcia pre zlepšenie sveta, v ktorom žijeme. Sú to konkrétne kroky, ktoré dokáže zrealizovať každý z nás už dnes.

    Permakultúra je vozidlo, ktoré nám všetkým umožňuje zmysluplne, efektívne a radostne spolupracovať.

pc garden

PRAMEŇ ŽIVOTA
Spoločenstvo pre živú krajinu

0904 994 159
e-mail: pramen.zivota@permakultura.sk
www.lifespring.permakultura.sk

Permakultúra (CS) je medzinárodné neziskové združenie ľudí, venujúcich sa navrhovaniu a realizácii trvalo udržateľných ľudských sídiel, vyučovaniu permakultúrneho dizajnu a šíreniu súvisiacich informácií.

PERMAKULTÚRNY DIZAJN 
zaisťuje zdroje 
pre našu i budúce generácie.

Navrhujeme a realizujeme:
- záhrady
-  eko-farmy
- školské záhradky
- spoločenské centrá
 - parky 
- živé sídliská pre ľudí
- miesta pre oddych
- živé zákutia
- balkóny
- ekologické bývanie
- podniky novej generácie

Vám a Vašej komunite
ponúkame:

- návrh dizajnu a praktickú pomoc pri jeho realizácii
- prednášky a inšpirácie
 - kurzy permakultúry a permakultúrneho dizajnu
- informačné a vzdelávacie zdroje
- spoluprácu cez webstránku
- exkurzie a dobrovoľnícke stáže 
- semienka a sadenice na výmenu
- prebytky zdravých potravín
- ekologické výrobky a technológie
- miesta pre spoločenské a rodinné akcie, kurzy a školenia

Viac o permakultúre

Inšpirácie

Návrat na hlavnú stránku