Ponukový list 
objednajte si mailom

Podporujete tým zbierku na realizáciu programu
SLOVENSKO NIE JE ZNEČISTENÁ KRAJINA

KONTO PRE ŽIVÚ KRAJINU
 
- 0553024328/0900

Objednaním si a kúpou týchto produktov
bezprostredne pomáhate zrealizovať víziu

čistého a zdravého Slovenska.

Ďakujeme
 

· 11th HOUR / JEDENÁSTA HODINA

Revolučný ekologický film týchto dní.

´Tohle je skvělá doba pro život, protože tahle generace musí kompletně změnit svět.´

´Velmi jednoduchými činy a prostředky můžeme společně změnit stav světa o 90 %. Nedá se to udělat přes noc, měli jsme začít již před 30-ti lety. Ale co je zarážející, že i když to víme, mnozí zodpovědní představitelé, biznis a vlády se chovají přesně naopak. ´

V celom filme účinkujú svetoví vedci, dokonca Michail Gorbačov.

· DVD, Český dabing / 300,-Sk/Kč (mladší ako 18 r. - 200,-Sk/Kč) - v cene je členské v našej organizácii na 1 rok, pretože objednaním si filmu u nás podporujete kampaň SLOVENSKO NIE JE ZNEČISTENÁ KRAJINA ako súčasť celosvetovej dobrovoľníckej akcie Clean Up the World. Tento film je pre Vás distribuovaný zdarma, nie je to predaj. Sú v tom iba náklady na DVD, urobenie kópie pre Vás, poštovné a balné a okrem toho členské 250,- dospelí/ 150,-Sk mládež.


· PERMAKULTÚRA – V OHROZENÍ PADAJÚCOU POTRAVOU (52 min) + GLOBÁLNY ZÁHRADNÍK – trópy, suché oblasti, chladné pásmo, mestá (4x30 min) 

PK Video

Predošlý film vysvetľuje dôvody, stav sveta, opodstatnene varuje, že sme v 11 hodine 59 minúte a 59 sekunde, a celozemsky nemáme veľa času na rozhodnutie začať to robiť inak. Tento film ukazuje, ako na to.

Bill Mollison - zakladateľ systému permakultúry v tejto základnej sade videofilmov o permakultúre názorne objasňuje divákovi, ako sa zrodila permakultúra, prečo ju dnešný svet potrebuje, ako funguje v praxi. V jednotlivých častiach filmu Globálny záhradník nás sprevádza po rôznych kútoch Zeme a vysvetľuje hlavné problémy a priority riešení v jednotlivých klimatických podmienkach a rôznom spôsobe osídlenia, približuje živé permakultúrne projekty z celého sveta.
· DVD, slovenský dabing / 700,-Sk/Kč

· ŽIVÁ KRAJINA – ZDRAVÉ POVODIE

Spolunažívanie ľudí so zdravou krajinou 

Plagat ZK - ZP

Plagát vysvetľuje fungovanie živých prírodných systémov, význam a spôsob udržiavania zdravia jednotlivých komponentov krajiny - vody, pôdy, vzduchu, živočíšstva, rastlinstva a ľudí. Druhá strana plagátu je venovaná praktickým krokom starostlivosti o povodie pre jeho postupné uzdravenie.  Je určený pre každého obyvateľa krajiny, trvalo vhodný najmä pre školy a osvetové inštitúcie.
· velkoplošný obojstranný farebný plagát, formát A1 skladaný na A4, slovensky / 50,- Sk/Kč)

· TRIČKÁ

Ak máte vlastný námet či predstavu na tričko, zašlite nám ho. Váš námet sa môže stať skutočnosťou. Dizajn je Vaša doména, pretože dizajn je funkčnosť. S Vašimi námetmi sa stane svet krajší a zároveň podporíte tú najlepšiu vec.

Kúpou trička si beriete dres, ktorý hovorí o Vašom postoji k budúcnosti našej krajiny. Jednoznačne vyjadrujete akú budúcnosť a prítomnosť si prajete. Kúpou každého trička a každého produktu pomáhate bezprostredne likvidovať zaťaž krajiny odpadkami, sadiť základy peknej budúcnosti

· farebné tričká podľa vlastného výberu,  300,-Sk/Kč za 1ks, všetky veľkosti

Pre aktívnych členov asociácie PERMAKULTÚRA (CS) platia príslušné zľavy - 5% z uvedených cien.

Všetky tieto produkty si môžete kúpiť priamo na akciách, niektoré je potrebné si objednať a zasielame ich poštou alebo na dobierku.
K cene bude pripočítané balné max. 10 až 25,- Sk a poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.


Kontaktná adresa pre objednávky:
PRAMEŇ ŽIVOTA – Spoločenstvo pre živú krajinu
Záhradná 70/7
076 61 Višňov
Slovensko

mobil: +421/904/994159
e-mail: pramen.zivota@permakultura.sk

Objednávka produktov na podporu zbierky

SLOVENSKO NIE JE ZNEČISTENÁ KRAJINA

Mám záujem o zaslanie nižšie vyznačených produktov dobierkou na svoju kontaktnú poštovú adresu.

Titul
Počet ks Cena/ks Suma
DVD: 11th HOUR       
DVD: PERMAKULTÚRA a GLOBÁLNY ZÁHRADNÍK       
Plagát: ŽIVÁ KRAJINA – ZDRAVÉ POVODIE      
Tričko s názvom:                                                              Veľkosť:       
Celková suma:
 

Adresa objednávateľa (vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

Meno:

Názov firmy:

Ulica, č.domu:

Obec/mesto:

PSČ:

Krajina:

Kontaktný telefón,mobil,e-mail:

V .............................................. dňa ........................................... podpis .........................................

Späť na hlavnú stránku