PARTNERI A UŽITOČNÉ LINKY

Uvedený zoznam  je ešte len v úplnom zrode.
Privítame aj Vaše tipy na užitočné linky a cenných partnerov.
Návštevou uvedených webových stránok alebo projektov našich partnerov
získate množstvo cenných inšpirácií a praktických skúseností,
ktoré Vám umožnia uskutočňovať pozitívne kroky ku krajšej budúcnosti.

PERMAKULTÚRA (CS)
Medzinárodná asociácia Permakultúry pôsobiaca na území Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska.
www.permakultura.sk
www.permakultura.cz
Centre for Alternative Technology, Wales, UK
Jedno z najvýznamnejších európskych ekologických centier s množstvom alternatívnych technológií, ukážkovým dizajnom, veľmi kvalitnými kurzami a vyše 27 rokmi praktických skúseností.
www.cat.org.uk
Oasi LIPU Massaciuccoli, Taliansko
Ekologické centrum zamerané na ochranu a menežment vodných a mokradných ekosystémov a ochranu vtáctva na 60-tich ha jazera Massaciuccoli v Toskánskom kraji. 
www.oasilipumassaciuccoli.org
Rodinná farma Mašekov Mlyn, Slovensko
 Rodinná tradičná a ekologická farma postupne realizovaná ako prvok s regeneračným vplyvom na krajinu.
www.ffmm.sk
Henry Doubleday Research Association, UK
Organizácia zameraná na praktický výskum a rozvoj organických metód pestovania.
www.hdra.co.uk
Federation of City Farms and Community Gardens
Federácia mestských fariem a komunitných záhrad.
www.farmgarden.org.uk
Soil Association, UK
Organizácia aktívne napomáhajúca rozvoju organického farmárstva a systémov pre dostupnosť čerstvých zdravých lokálnych organických potravín.
www.soilassociation.org
Organic Gardens for Schools
Organické záhrady pre školy.
www.gardenorganic.org.uk/
schools_organic_network
Clean Up the World, Austrália
Celosvetová organizácia ´Vyčistime svet´.
www.cleanuptheworld.org
ENKI, Česká republika
Sieť informačných a environmentálnych centier pre starostlivosť o mokrade a vodu v krajine.
www.enki.cz

Návrat na hlavnú stránku