Aká dokonalá je Tvoja cesta permakultúry?

    Tieto otázky by Ti mali pomôcť otestovať sa priebežne na ceste permakultúry. Ich zoznam sa priebežne dopĺňa, preto navštív z času na čas opätovne túto stránku a skontroluj si, prosím,  svoje napredovanie i udržiavanie sa na ceste permakultúry.

 1. V akom rozsahu si pestuješ svoje vlastné potraviny?
 2. Koľko percent v Tvojej strave zaberajú lokálne dopestované potraviny a koľko percent nakupované a dovážané potraviny?
 3. Koľko percent v Tvojej strave zaberajú potraviny prirodzené a koľko potraviny dopestované s použitím chemikálií a iných umelých metód?
 4. Ako dôkladne triediš a recykluješ svoje odpady? Aká časť Tvojich odpadkov ešte stále prúdi na skládky odpadov? Aká časť Tvojich odpadov končí nekontrolovane? Aká časť Tvojich odpadov poškodzuje následne živé prírodné ekosystémy?
 5. Kompostuješ a vraciaš do pôdy všetky svoje biologické odpady?
 6. Koľko fosílnych zdrojov na úkor obnoviteľných ešte stále spotrebúvaš?
 7. Koľko stromov si vysadil v tomto roku? Aká je perspektíva, že počas svojho života stihneš zasadiť 10.000 stromov, ktoré by mal zasadiť každý obyvateľ Zeme, aby sa obnovila rovnováha poškodená dlhodobým drancovaním planéty?
 8. Nakoľko pomohla Tvoja aktivita v tomto roku rozvinúť v praxi permakultúru ostatným ľuďom a v tvojej miestnej komunite?
 9. Ako dôkladne bolo z Tvojej strany postarané, aby vďaka Tebe neboli znečisťované vody? Nakoľko máš postarané o recykláciu /čistenie vôd, ktoré používaš?
 10. Ako sa udržiava, obnovuje a obohacuje biologická diverzita na pozemkoch a v krajine, kde sa pohybuješ?
 11. Aké nové praktické zručnosti v metódach permakultúry obohatili Tvoje spektrum použiteľnosti v tomto roku?
 12. Koľko priestorov vďaka Tvojmu poznaniu vylepšilo v tomto roku svoj dizajn v smere permakultúry?
 13. Na koľkých miestach boli vďaka Tebe usmernené energie tak, aby zúrodňovali priestor namiesto doterajšieho ochudobňovania?
 14. Nakoľko sa delíš o svoje etické poznanie s ostatnými, aby ho mohli použiť pre svoj rozvoj a pre blaho spoločenstva?
 15. Nakoľko umožňuješ prúdenie dôležitých informácií, ktoré sú určené pre pomoc ostatným, a nakoľko končia u Teba?
 16. Koľko etických aktivít ostatných si osobne podporil/a v tomto roku?
    Ďakujeme Ti v mene všetkých bytostí, ktorým Tvoje snaženie na ceste permakultúry prospieva. Ďakujeme Ti, že sa snažíš zdokonaľovať svoje úsilie týmto smerom.
    Privítame ďalšie otázky, ktoré  rovnako ako vyššieuvedené sú podľa Teba dôležitými kritériami na ceste permakultúry, a mali by sme ich zaradiť do tohoto postupne sa zdokonaľujúceho kontrolného zoznamu.


Napísať nám                                  Návrat na hlavnú stránku