Návštevy a dobrovoľnícke pobyty


Absolventi kurzov permakultúry a registrovaní členovia Spoločenstva pre živú krajinu - PRAMEŇ ŽIVOTA a asociácie PERMAKULTÚRA (CS) nadobúdajú prístup do siete projektov, ktoré môžu navštíviť a kde môžu absolvovať kratší či dlhší dobrovoľnícky pobyt a priamo na mieste mať možnosť načerpať maximum praktických skúseností a poznania.

Návrat na hlavnú stránku