Burza LETS - vzájomná spolupráca

Toto je priestor, ktorý má byť spojazdnený, aby slúžil ako vzájomné médium k posilneniu a budovaniu vzájomnej spolupráce jednotlivcov a skupín pracujúcich na ceste k trvalo udržateľnému životu ohľaduplnému k planéte Zem a jej živým systémom.

Bude to štruktúrovaný inzertný systém, ktorý umožní  spolupracovať všetkým, ktorí ho prejavia záujem používať, aby zefektívnili využitie a zdieľanie zdrojov, ktoré máme spoločne k dispozícii.

Budú tu položky ako:
- udržateľná doprava a pravidelné voľné linky
- semená a sadenice - živá banka biodiverzity pre zveľaďovanie pozemkov
- recepty a návody k zvyšovaniu a skvalitňovaniu domácej sebestačnosti
- eko-výrobky
- eko-služby
- dostupné publikácie a knižnice pre udržateľný život
- prebytky lokálne organicky produkovaných potravín
- šatstvo
- antikvariát a relikvie
- hudobné nástroje
- návštevy a pobyty
- spoločné cestovanie
- zoznamka
- akcie pre pomoc planéte
- potreba pomoci
- iné

Tento inzertný systém sa postupne dostane k všetkým, čo by oň mohli mať záujem, bude postupne zdieľaný a každá skupina záujemcov realizujúca svojim spôsobom cestu udržateľného života si ho bude môcť zaradiť na svoju webovú stránku. Týmto štýlom by konečne mohol vzniknúť systém spolupráce prepájajúci ľudí zo všetkých organizácií, ktoré majú v našej krajine spoločný záujem na udržateľnom, menej konzumnom smerovaní.

Nebude to klasický LETSystém s lokálnou menou, ktorý by bol obmedzený na registrovaných členov. Bude to inzertný systém, do ktorého sa bude môcť zapojiť každý slušný človek a dohodnúť sa s iným slušným človekom k vzájomnej spokojnosti oboch.

Vstup do systému bude prebiehať cez administrátora a tí, čo by sa pokúsili tento systém poškodzovať a zneužívať budú z neho vylúčení.

Privítame technickú pomoc od expertov,
ktorí majú skúsenosti s webovými inzertnými systémami,
aby sme túto úlohu mohli uskutočniť v čo najkratšom čase.

Vopred ďakujeme všetkým,
ktorí prejavia ochotu s tým aktívne pomôcť.


Návrat na hlavnú stránku