KONTO PRE ŽIVÚ KRAJINU - 0553024328/0900
Ďakujeme za Váš aktívny príspevok ku krajšej spoločnej budúcnosti