PRAMEŇ ŽIVOTA

Pozitívne správy


 

Jún 2005


Spravodaj pre členov a priaznivcov spoločných aktivít na zlepšenie životného prostredia Slovenska

 

Členom a priaznivcom prinášame jeho prostredníctvom nové správy.

Všetkých, ktorí podporia realizáciu nášho programu aspoň 50-timi slovenskými korunami, budeme pravidelne informovať o jeho napredovaní.

 

PRAMEŇ ŽIVOTA

- Spoločenstvo pre živú krajinu

 

je registrovaná mimovládna organizácia zameraná na praktické aktivity pre zlepšenie životného prostredia, obnovu poškodenej krajiny, ochranu biologickej rozmanitosti, navrhovanie a realizáciu trvalo udržateľných ľudských sídiel, zúrodňovanie prostredia, výskum, rozvoj a aplikáciu udržateľných ekologických technológií, vyučovanie a uplatňovanie komplexného systému ekologického designu zvaného PERMAKULTÚRA.

 

Kontakt:

PRAMEŇ ŽIVOTA

- Spoločenstvo pre živú krajinu

Záhradná 70/7

076 61 Višňov

Slovensko

 

Tel.: 0904 994 159

E-mail: pramen.zivota@stonline.sk

 

KONTO PRE ŽIVÚ KRAJINU

0511634830/0900

 

 

 

Z OBSAHU:

 

·        SPOLOČNE ZA ČISTÉ RIEKY

·        Pozitívne správy

·        Podarilo sa

·        Ďalšie kroky

·        Ocean Arks International

·        Projekty

·        Staňte sa členmi a získate množstvo výhod

o       Ponuka publikácií

o       Ponuka kurzov

o       Ponuka prednášok

o       Ponuka pomoci pri navrhovaní a realizácii pozemkov podľa princípov permakultúry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spoločne za čisté rieky

 

Naše rieky sú znečistené odpadkami.

Táto pretrvávajúca a pokračujúca „národná kultúra“ nie je peknou vizitkou našej krajiny.

Začali sme praktickými aktivitami s cieľom spoločne vyčistiť potoky a rieky Slovenska.
 

Prečo?

Motiváciou začať bol pohľad na naše potoky a rieky s narastajúcim množstvom odpadkov a otázka, či toto skutočne chceme pre svoju vlastnú a spoločnú budúcnosť ?!  Predtým (tí starší sa ešte pamätajú) sme sa v potokoch kúpali, hrali, plávali, pozorovali a chytali ryby, púšťali loďky, korčuľovali sa, hrali hokej, dole pri potoku sme si spoločne opekali slaninu a kukuricu, tešili sa z krásy prírody. Preto je pre nás dnešný pohľad na potoky plné odpadkov smutný.

 

Ako to skutočne bude vyzerať s našim potokom, našou riekou, našimi potokmi a našimi riekami, to všetko predovšetkým záleží od nás.

 

Podarilo sa

 

V tomto roku sa nám spoločne podarilo uskutočniť pri príležitosti Medzinárodného Dňa Zeme brigády na čistenie vodných tokov na viacerých miestach. 

 

Deň Zeme na rieke Muránka

 

22. apríl je už tradične označovaný ako Deň Zeme. Každoročne sa v tento deň v mnohých štátoch sveta organizujú rôzne podujatia s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia.

Správa Národného parku Muránska planina zorganizovala pri tejto príležitosti vďaka podpore zo strany Mestského úradu Revúca, obecných úradov v regióne, Slovenského rybárskeho zväzu, OZ Alternatíva, Úradu práce a firme Brantner akciu zameranú na vyčistenie toku a brehov rieky Muránky a jej prítokov od odpadkov. Do akcie sa zapojilo 231 žiakov a 19 učiteľov z desiatich škôl z Revúcej, Jelšavy, Lubeníka a Muráňa, 63 rybárov a dobrovoľníkov a 502 pracovníkov VPP, spolu 834 ľudí z dvadsiatichdvoch obcí v povodí rieky Muránky. Spolu sa vyzbieralo 613 vriec, 2 veľkokapacitné kontajnery, 2 traktorové vlečky a 2 nákladné autá rôzneho odpadu.

 

Čo sme v rieke  našli:

 

Plastové fľaše, staré hrnce, hrdzavé plechovky, pletivá, drôty, káble, plechy,  handry,  kabáty, staré topánky, čižmy, sandále, hračky, umelohmotné sáčky a fólie, nákupné tašky, polystyrén, žiarovky, sklenené fľaše, rozbité sklo, kachličky, autobatérie, autosedadlá, volant, pneumatiky a duše,  hygienické vložky, jednorázové plienky, vrecia, odpady z domácich lekárničiek a domácej drogérie, laminátové vlnité krytiny, akvárium, bandasky a fľaše so starým motorovým olejom ...

Rieku a jej prítoky krášlia okrem spomenutého spektra aj umývadlá, práčky, chladničky, záchodové misy, kreslá, gauče a ďalšie veľkolepé skvosty.

 

Z úst účastníkov Dňa Zeme:

 


„Veľmi sme uvítali iniciatívu, s ktorou ste prišli.“ (starostovia na spoločnom stretnutí v Lubeníku)

 

„Konečne sa v našej dedine niečo rozhýbalo. Zajtra prídem čistiť rieku spoločne s Vami do Revúcej.“      (mladá účastníčka z Mokrej Lúky)

 

„Páčilo sa mi to. Bola to sranda. Dúfam, že sa rieka bude čistiť každý rok. Rád prídem aj na ďalší rok.“                       (žiak ZŠ Komenského)

 

„Páčilo sa mi to veľmi, lebo to bolo veľmi špinavé a teraz tam bude aspoň kus čisto. A ešte preto, lebo tam je pekná príroda.“

 (žiak/žiačka ZŠ Komenského)

 

„Páčilo sa mi, že sme vyčistili našu rieku, ale ľudia budú rieku stále znečisťovať. Prídeme ju čistiť každý rok.“ (žiak/žiačka ZŠ Komenského)

  

„Zmenila by som to, že by som oslovila celé školy možno okrem maturujúcich štvrtákov. Pri odpratávaní smeti by si žiaci uvedomili, že aj oni sami odhadzujú smeti a nabudúce by si to už rozmysleli. Ja som mala z toho dobrý pocit hoci v Revúcej nebývam. Snažila by som sa takéto akcie vykonávať častejšie.“

 (študentka Obchodnej akadémie)

 

„Dobré to bolo. Prídeme zas.“

 (študenti ZSOŠ Revúca)

 

„A zajtra sa nebude čistiť ?“

(študent ZSOŠ Revúca)

 

„Myslela som si najprv, že sa chcú len uliať z vyučovania, ale veľmi ma prekvapili. Keď sme tam prišli, sami sa do toho pustili a vyzbierali aspoň 40 vriec.“          (učiteľka ZSOŠ Revúca)

 

„Veľmi radi sa do podpory čistenia Muránky a jej prítokov aktívne zapojíme aj nabudúce.“

 (zástupca vedenia školy ZSOŠ Revúca)

 

„Prinieslo to neočakávane výrazný pozitívny efekt pre zlepšenie kvality prostredia rieky.“ (rybári)

 

„Na mostík si sadli žltochvosty, ponad hladinu preletel oriešok, trasochvost sa prechádzal po brehu, divé kačice si plávali po rieke a skokan ticho sedel v tráve.“  (účastníčka z Revúcej)

 

„Na tejto akcii sa mi páčilo, že každý tu bol dobrovoľne a nielen mladí, ale aj starí ujkovia...“ (Mário Anderko – Špeciálna ZŠ)

 

„Páčilo sa mi, že boli s nami rybári. Páčilo sa mi, že sme čistili a vyčistili rieku.“

 (Michal Tamáš – Špeciálna ZŠ)


Deň Zeme na Bačkovskom potoku

 

Na Bačkovskom potoku sa zúčastnili akcie štyria ľudia, ktorí vyzbierali jednu traktorovú vlečku odpadu. Do spolupráce sa pridal  starosta obce Višňov a pobočka Slovenského vodohospodárskeho podniku (Povodie Bodrogu a Hornádu) v Trebišove, ktorý poskytol traktor s vlečkou a traktoristu.

 

Pozitívne správy

 

Aby sme potešili Vás a tých, ktorí podliehajú negatívnemu presvedčeniu, že ľudia budú naše rieky stále znečisťovať, prinášame niekoľko dobrých správ.

 

V Nemecku

Nedávno sme mali možnosť rozprávať sa na túto tému s našimi priateľmi z Nemecka, ktorí nám popísali, ako vnímali vývin tejto myšlienky v ich krajine. Náš rozhovor začal pohľadom z mosta pri Kráľovom Dome v samom centre mesta Revúca na zhluk plávajúcich plastových fliaš v potoku Zdychavka, a otázkou: „Toto u Vás nemáte, však? Je to žiaľ zatiaľ smutný prejav našej národnej „kultúry“.“

„U nás v Nemecku to vyzeralo pred tými 20-timi, 30-timi rokmi podobne, ako je to u Vás na Slovensku. V potokoch a riekach bolo množstvo odpadkov. V tom čase prišla v našej krajine veľká ekologická vlna na školách a celkovo sa začalo vo veľkom merítku s uplatňovaním ekologických technológií. Práve v tom čase som bola žiačkou a čistili sme niekoľko rokov potoky tak, ako ste to tu na Slovensku práve začali. Stalo sa to spoločným záujmom ľudí, sprísnila sa legislatíva a vďaka tomu všetkému sa podarilo dosiahnuť, že dnes už nevidno v našich potokoch a riekach odpadky.“ Gudrun

 

V USA

Motiváciou začať znova, napriek všetkým neúspechom, negatívnym skúsenostiam a tvrdeniam mnohých, pre nás boli spoločné programy z dvoch povodí v USA, kde sa ľuďom spoločným úsilím podarilo vyčistiť veľmi znehodnotené prostredie a dnes sa vďaka tomu môžu všetci opäť tešiť z rekreácie, peknej prírody, bohatstva voľne žijúcich druhov, rybolovu, vodných športov a spoločných podujatí v peknom a zdravom prostredí. Ich kraj je dnes práve vďaka tomu vyhľadávaným miestom.

(Pre záujemcov sú v našej kancelárii k dispozícii materiály z týchto úspešne uskutočnených programov.)

 

V Austrálii

vďaka úsiliu jedného človeka existuje deň zvaný Clean Up Day, kedy sa všetci zapájajú spoločne do čistenia svojej krajiny od odpadkov. Je to spoločný pracovný deň a mimoriadne obľúbená akcia.

 

V Texase

sa podarilo vyčistiť lúky vedľa hlavných ciest vďaka láske jednej ženy k divokým kvetom. Kvantá odpadkov denne vyhadzovaných z áut boli vyčistené a dnes sú to prírodné rezervácie.

Hlavným heslom tejto akcie, do ktorej sa postupne zapojili masy, bolo a je:

 

Don´t mess my country!!!

Nešpiňte moju krajinu

 

Skúsime to spoločne aj my?

 

 

Ďalšie kroky

 

Akcia SPOLOČNE ZA ČISTÉ RIEKY pokračuje.

 

Náš spoločný cieľ je jasný:

 

1.      Vyčistiť potoky a rieky Slovenska v čo najkratšom čase od odpadkov.

2.      Zapojiť každého.

3.      Spoločne to osláviť.

 

Ocean Arks International

 

Ocean Arks International - je organizácia, ktorá vyvíja úsilie pre ochranu čistoty oceánov, uplatňovanie ekologického designu a modelov účinných technológií chrániacich a obnovujúcich kvalitu vody – technológií vhodných pre použitie v našich domácnostiach, na sídliskách, v obciach a mestách. Okrem toho sa zameriava na obnovu krajiny a ochranu rozmanitosti biologických druhov. Ďalšie užitočné informácie nájdete na www.oceanarks.com

 

Ponuka publikácií

 

„ŽIVÁ KRAJINA – ZDRAVÉ POVODIE“

Plagát vhodný do každej domácnosti, do každej školy, do každého podniku.

Formát A1, obojstranný, farebný, plný informácií.

Objasňuje základy porozumenia krajiny, v ktorej žijeme a vysvetľuje, čo je to povodie a ktoré prvky sú dôležité pre jeho trvalé zdravie. Poskytuje návody krokov  k praktickej starostlivosti, ktorá pomáha tieto prvky rozvíjať, aby sa vytvárala a zachovala dobrá kvalita prostredia, v ktorom žijeme. Ukazuje, ako sa to dá zlepšiť jednoduchými zmenami počnúc od domácnosti a nášho každodenného života až po celkový dlhodobejší prístup ku krajine v našom okolí.  Obsahuje užitočné informácie a kontakty.

Cena 50,-Sk. Zľava pri odbere v množstve nad 20ks - 40,-Sk/ks. Pre členov 35,-Sk.

 

Na požiadanie Vám  zašleme ponukový list publikácií zameraných na praktické efektívne stratégie pre ozdravenie a zúrodnenie vlastného prostredia, komplexný ekologický design zvaný PERMAKULTÚRA, ktorý zaistí dobré bývanie, pokryje potreby ľudí a naučí Vás, ako spolupracovať s prírodou. Pomôže preorganizovať a ozdraviť Vaše prostredie tak, aby ste sa v ňom mohli konečne cítiť skutočne dobre, či žijete na vidieku alebo na mestskom sídlisku. Umožňuje prinavrátiť prírodu na miesta, kde chýba, spôsobom, ktorý napĺňa.

 

Ponuka kurzov

 

V čase od 16. do 29.7.2005 sa môžete zúčastniť Úplného kurzu permakultúrneho designu.

Južné Čechy – Sluneční Dvůr

Cena (vrátane kvalitnej stravy a jednoduchého ubytovania): 7500,-KČ, pre členov 7000,-KČ

Bližšie informácie: bedrunka@c-mail.cz

 

Projekty

V súčasnosti realizujeme

-         program Spoločne za čisté rieky,

-         projekt revitalizácie Bačkovského potoka a jeho povodia,

-         snažíme sa získať prostriedky pre vytvorenie Informačného strediska pre živú krajinu a Demonštračného centra permakultúry na východnom Slovensku,

-         ponúkame a realizujeme pomoc pri rozvoji pozemkov podľa princípov permakultúry pre jednotlivcov, rodiny, školy, komunity a podniky.

 

Radi Vám poskytneme bližšie informácie o uvedených aktivitách.

 

Dobrovoľné príspevky na podporu realizácie týchto aktivít

uvítame na bankovom účte

Konto pre živú krajinu

0511634830/0900

 

 
 

 

 

 

 

 


Staňte sa členmi – získate množstvo výhod

 

Pomôžete sebe, svojim blízkym a svojmu životnému prostrediu.

Nájdete zmysluplné naplnenie života, dobrý kolektív, získate možnosť zapojiť sa do perfektných akcií, dozviete sa najaktuálnejšie informácie o technológiách, ktoré ušetria Vašu peňaženku a zlepšia kvalitu Vášho vlastného prostredia.

Ako členovia získate prehľad o množstve výhodných zliav na podujatia, zaujímavé kurzy, informačné materiály a publikácie, ekologické výrobky atď. , ktoré môžete využiť pre zlepšenie kvality vlastného života, svoj rozvoj a napredovanie.

Budete aktuálne informovaní o aktivitách a podujatiach, nových technológiách a ekologických výrobkoch, o novinkách, zaujímavých projektoch, a budete pravidelne zásobovaní dobrými správami z našich spoločných projektov a ich úspechov.

Členský poplatok je 250,-Sk/rok

 

Príloha

 
 

 

 

Slovensko

dnes vstupuje do Európy

 
 

 

 


typickou „kultúrou“

 

 

 

 

 

pri príležitosti Dňa Zeme

22. apríla 2005

sme odštartovali celoslovenský program

 

Spoločne za čisté rieky

 

K tomuto snaženiu sa postupne pridávajú ďalší a ďalší aktívni jednotlivci, skupiny, organizácie, školy, mestá, obce, verejné inštitúcie a firmy.

Každý aktívne prispieva podľa svojich možností. 

Začíname s tradíciou zísť sa každoročne pri príležitosti Dňa Zeme na lokálne organizovaných brigádach, aby sme vyčistili naše rieky a našu krajinu od odpadkov.

 

Máte chuť sa dozvedieť viac ?

Máte chuť sa aktívne zapojiť ?

Máte chuť zorganizovať lokálnu brigádu ?

Máte záujem o úvodnú prednášku?

 

Radi Vám poskytneme bližšie informácie a metodickú pomoc na kontaktnej adrese:

 

 PRAMEŇ ŽIVOTA – Spoločenstvo pre živú krajinu

Záhradná 70/7, 076 61 Višňov

e-mail: pramen.zivota@stonline.sk, tel: 0904 994 159

 

Dobrovoľné príspevky na podporu realizácie programu uvítame na bankovom účte 

 

KONTO PRE ŽIVÚ KRAJINU: 0511634830/0900