Vznikajúce

Centrum pre živú krajinu

na východnom Slovensku

hľadá partnerov, sponzorov, dobrovoľníkov

a

mladých, perspektívnych a odhodlaných kolegov do pracovného tímu na rozvoj spoločného projektu

 

ktorého cieľom je :

- vybudovanie modelového ekologického centra demonštrujúceho princípy permakultúry v praxi, ktoré bude slúžiť ako experimentálno-vzdelávacie centrum permakultúry uplatňujúce v plnej miere ekologické technológie a pôsobiace ako centrum pre ekologickú obnovu krajiny regiónu a jeho postupnú transformáciu

- vytvorenie sebestačnej ekologickej pracovnej komunity približne 24 ľudí  na 25 hektárovom pozemku (s cca 10 ha lesa, lúkami, políčkami, starým ovocným sadom, starými majestátnymi stromami, budovami starého rodinného statku ...)

 

Bližšie informácie o  projekte

 

Funkcie s perspektívou vytvorenia stálych pracovných miest:

 -          Záhradník-ekofarmár/dvaja

 -          Manažér rozvoja a inovácií

 -          Účtovníčka/ekonómka

 -          Finančný manažér/fundraiser

 -          Údržbár/technik/opravár

 -          Inžinier, technológ, mechanik

 -          Webmajster

 -          Rýchloprekladateľ do anglického jazyka

 -          Sprievodca krajinou

 -          Manažér pre prácu a komunikáciu s dobrovoľníkmi

 -          Manažér pre organizačnú prípravu kurzov

 -          Ubytovateľ/ka

 -          Kuchár/ka

 -          Informátor

 -          Biológ a špecialista na kompostovanie a organické odpady

Rozhodujúce kritériá pre výber a pokračovanie:

 -          Súlad so základnou myšlienkou

 -          Entuziazmus, nadšenie pre myšlienku

 -          Etika, úroveň osobnej kultúry

 -          Súlad s tímom

Cenné skúsenosti a schopnosti:

 -          skúsenosti s písaním a manažovaním projektov

 -          jazyky

 -          praktické zručnosti - záhradnícke, pestovateľské, sadovnícke, recyklačné, demolačné (karate) a tvorivé schopnosti, stavbárske, stolárske, tesárske, zváračské, opravárske, inštalatérske, šitie, maľovanie, fotografovanie, práca na počítači, dojenie, spracovanie ovocia, zeleniny a domácich mliečnych výrobkov ...

 -          hra na hudobnom nástroji

Základné podmienky:

 -          láska k prírode, rastlinám, stromom a zvieratám

 -          úcta a láskavý prístup k ľuďom

 -          zvládnuté základné ekologické zručnosti ako samozrejmosť resp. ochota zdokonaľovať sa

 -          umelecké schopnosti a sklon k umeniu

 -          bezpečnosť pri práci

 -          preferencia vegetariánstva s čerstvou prirodzenou stravou, resp. schopnosť brať toto ako základ

V ďalších potrebných zručnostiach bude každý člen tímu postupne vyškolený špeciálnymi školeniami.

  

Svoje prihlášky prosím zasielajte na adresu: pramen.zivota@permakultura.sk

Pozveme vás na konkurz resp. najbližšie spoločné stretnutie.


Prvé spoločné pracovné stretnutie

Strategické plánovanie Centra pre živú krajinu

sa uskutoční v nedeľu 18.decembra 2005

od 9:00 do 17:00 hod.

v Centre voľného času v Sečovciach.


Stratégia:

 1)       zostaviť tím

 2)       úvodný kurz permakultúry, súlad na etike a filozofii, kurz k myšlienke, strategické plánovanie

 3)       prenajať pozemok

 4)       zaistiť finančné prostriedky na kúpu pozemku a jestvujúcich budov

 5)      odkúpiť ho

 6)       zaistiť  základné bývanie tímu (neskôr ekodomčeky)

 7)       zariadiť spoločnú kanceláriu

 8)       úplný kurz permakultúrneho dizajnu a návrh komplexného ekologického rozvojového dizajnu

 9)       prevádzka a realizácia, organizovanie podujatí, ... postupné zdokonaľovanie a vylepšovanie


Ďalšie informácie budú postupne k dispozícii pri priamom kontakte a čiastočne na www.lifespring.permakultura.sk


Rozvoj aktivít projektu je možné podporiť príspevkom na:

KONTO PRE ŽIVÚ KRAJINU

0511634830/0900

Vopred ďakujeme každému darcovi.