PRAMEŇ ŽIVOTA - Spoločenstvo pre živú krajinu

Najbližšie plány
Kroky na ceste k uslutočneniu Vízie

Tento prehľad nie je ukončený, postupne sa dopĺňa a upravuje.
Zapojením sa do našej činnosti aktívne môžete sami prispieť k dotváraniu tejto Vízie a jej realizácii.

Posledný up-date: 26.08.2008

Návrat k Prameňu Života