LIFESPRING International Centre
 for a Living Country


ENGLISH VERSIONMilí priatelia a potencionálni partneri,


toto je doterajší, postupne sa doplňujúci, výstup začatej spoločnej diskusie o začiatku cesty k realizácii našej spoločnej vízie krajšej budúcnosti...,

Uvítame Vašu aktívnu účasť a zapojenie sa v postupnom rozvoji projektu.

Hľadáme partnerov, sponzorov, podporovateľov, priaznivcov, dobrovoľníkov i budúcich zamestnancov do projektu Centra pre živú krajinu na východnom Slovensku.

Uvítame Vaše príspevky, doplnenia, užitočné kontakty, odporúčané zdroje, dobré nápady i praktickú pomoc a duševnú podporu.

Prečo ?

Krajina na východ od Slanských vrchov bola radikálne zmenená. Jej prirodzený potenciál je však oveľa vyšší, než vyjadruje dnes – po vplyve viacerých desaťročí necitlivého vývoja. Posledné kúsky skutočnej divočiny, ku ktorej naši predkovia zachovávali posvätnú úctu, miznú pod rukami človeka a pod neprestajným prísunom odpadkov a znečistenia dnešnej rozmáhajúcej sa konzumnej spoločnosti. Človek, ktorý si zničil živé prostredie a postupne pretrháva putá s prírodou a prirodzeným svetom, stráca zmysel i krásu života. Mladí ľudia sa rodia do krajiny poškodenej, znečistenej a už nemajú možnosť uvedomiť si živé hodnoty, ktoré tu kedysi existovali. Aj v dnešnom svete však existuje veľa živých pozitívnych príkladov, ktoré zveľaďujú krajinu. Preto považujeme za svoju zodpovednosť a úlohu urobiť dosť preto, aby v tomto kúsku Zeme boli realizované tie najkrajšie hodnoty, akých sme za súčasnej situácie schopní. Táto krajina potrebuje živú bunku – jadierko - centrum, ktoré prinesie transformáciu vedomia a pritiahne realizáciu aktivít smerujúcich k naplneniu vízie plnohodnotného udržateľného vývoja a spolupráce v tomto kraji.Centrum pre živú krajinu
Začiatok cesty k realizácii našej spoločnej vízie krajšej budúcnosti ...


Cieľom je zrealizovať:

Zapojením sa vlastnými možnosťami a podporou myšlienky môžete významne pomôcť k vzniku miesta pozitívnej deviácie, ktoré bude v budúcnosti poskytovať:

Realizátor projektu

Združenie PRAMEŇ ŽIVOTA bolo založené v roku 1995 ako environmentálne združenie, v roku 2004 sa transformovalo na PRAMEŇ ŽIVOTA – Spoločenstvo pre živú krajinu. Jeho poslaním je realizácia programov pre obnovu ekologickej rovnováhy a živej krásy krajiny, revitalizáciu povodí, vyčistenie vodných tokov a rozvoj permakultúry (ekologicky udržateľnej kultúry a hospodárenia).


Realizačný tím projektu (pridajte sa aj Vy)

Ing. Marcel Suško (1974) – vedúci projektu

Pavel Petráš (1950)

Zapojení partneri a spolupracujúce organizácie

Potencionálni partneri a spolupracujúce organizácie


Ako sa môžete zapojiť a najúčinnejšie podporiť realizáciu projektu v tejto fáze:

Ďalšie informácie a aktuality nájdete postupne na:
www.lifespring.permakultura.sk - v odkaze na Centrum pre živú krajinu

Kontaktná adresa (do založenia Centra):

PRAMEŇ ŽIVOTA – Spoločenstvo pre živú krajinu
Záhradná 70/7
076 61 Višňov
Slovensko
E-mail: pramen.zivota@stonline.sk
Tel: 0904 994 159

Návrat na hlavnú stránku